Dofinansowano z Programu LIFE+ i NFOŚiGW
w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444 OZERISE

Organizator:

Zespół ds. energetyki słonecznej
forum@ieo.pl
tel. 48 22 825 46 52 wew. 107

Instytut Energetyki Odnawialnej
tel./fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Ozerise

OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

"Odnawialny" Blog

Start Rynek OZE
Badanie rynku
Badanie i analiza rynku kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce PDF Drukuj

Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce dopiero się kształtuje i wciąż, mimo braku odpowiedniego mechanizmu wsparcia, ma duży potencjał rozwoju. Obecnie największym problemem jest brak pewności odnośnie ostatecznego kształtu, jaki przybiorą rozwiązania legislacyjne dot. OZE. Jednocześnie, dynamiczny spadek kosztów produkcji energii słonecznej w systemach fotowoltaicznych oraz planowany system finansowania może rozkręcić rynek instalacji PV. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, Instytut Energetyki Odnawialnej po raz kolejny przeprowadza badanie rynku sektora fotowoltaicznego w Polsce.

 

Cel badania

Instytut Energetyki Odnawialnej już od ponad 11 lat monitoruje rynek OZE w Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać zawsze aktualne dane o sytuacji rynkowej, działających firmach i przedsiębiorstwach oraz trendach rozwojowych wśród odnawialnych źródeł energii.

Wyniki corocznych badań rynku sektora fotowoltaicznego publikowane są w postaci syntetycznego raportu „Rynek fotowoltaiczny w Polsce” (zobacz streszczenie zeszłorocznego raportu). Zbiorcze wyniki badań udostępniane są także wszystkim zainteresowanym przez stronę internetową Instytutu oraz za pośrednictwem kilkudziesięciu mediów w Polsce, a także czasopism i portali zagranicznych. Ponadto, wykorzystywane są również przez instytucje rządowe w pracach nad programowaniem rozwoju i monitorowaniem sektora zielonej energii w Polsce, w szczególności energetyki prosumenckiej oraz promocją firm zielonej gospodarki.

Naszym głównym celem jest zebranie jak najbardziej wiarygodnych danych liczbowych, oddających sytuację rynkową, w szczególności: sprzedaż i liczbę nowych instalacji oddanych do użytku w danym roku, jak również podjęcie próby oszacowania trendu rozwojowego dla konkretnych technologii PV na najbliższe lata.

 

Metody badania

 • Firmy, które wyraziły zgodę na udział w badaniu poproszone zostaną o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej.
 • Czas nadsyłania wypełnionych ankiet upływa z dniem 15 marca 2015 roku.
 • Na podstawie zebranych danych, IEO opracuje raport dla sektora systemów fotowoltaicznych.
 • W raporcie umieszczone zostaną logotypy firm, które udostępniły dane dotyczące sprzedaży systemów fotowoltaicznych (firmy współpracujące z Instytutem podczas ubiegłorocznego badania rynku: Automaeko, Freevolt, Hymon Energy, Selfa GE, Opa-Labor, Soldar, PVTEC, MPL Energy, Gebruder Peters, SPR Polska, Ekopower21 i Rapid).
 • Pełna wersja raportu zostanie udostępniona firmom, które wzięły udział w badaniu.
 • Wersja syntetyczna raportu będzie publikowana w magazynach, periodykach, czasopismach i portalach współpracujących z IEO.
 • Wyniki, analizy i wnioski płynące z tegorocznego badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę zostaną przedstawione po raz pierwszy podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2015 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Do udziału w badaniu rynku zapraszamy producentów i dystrybutorów systemów fotowoltaicznych. Badanie statystyczne rynku prowadzone jest w oparciu o umowy poufności przekazywanych informacji. Zachęcamy producentów i dystrybutorów systemów fotowoltaicznych do rozpoczęcia współpracy z Instytutem.

 

Jak wziąć udział w badaniu?

Aby przystąpić do badania, należy wysłać swoje zgłoszenie na adres:

Joanna Bolesta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub telefonicznie pod numerem 22 825 46 52 wew. 117.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo list przewodni, umowę o zachowaniu poufności jak również link do wersji elektronicznej ankiety. Wypełnione ankiety należy przesłać na adres podany w piśmie przewodnim.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

 
Badanie i analiza rynku kolektorów słonecznych w Polsce PDF Drukuj

W przypadku źródeł ciepła z OZE, najpopularniejsze są kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wg danych IEO, dotychczas sprzedano w Polsce ok. 1.6 mln m2 kolektorów słonecznych. W 2013 roku sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce wyniosła ponad 274 tys. m2, co oznacza spadek  o ok. 9 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Rynek kolektorów słonecznych jest największym rynkiem energetyki prosumenckiej w Polsce. W ciągu ostatnich 5 lat rozwijał się bardzo dynamicznie i zanotował wzrost o ok. 75 proc. Pod względem wielkości (powierzchni) rocznie instalowanych systemów  należy do jednych z największych w Europie. Z roku na rok przybywa nowych producentów kolektorów słonecznych i dostawców urządzeń, ale jednocześnie w warunkach wysokiej konkurencji, część firm oferujących kolektory zaprzestaje ich sprzedaży lub zmienia profil działalności.

 

Rysunek . Sprzedaż kolektorów w Polsce w latach 2000-2013, źródło IEO

Rysunek . Sprzedaż kolektorów w Polsce w latach 2000-2013, źródło IEO

 

Cel badania

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) prowadzi od 11 lat, w sposób ciągły, badania rynku kolektorów słonecznych w Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać zawsze aktualne dane o sytuacji rynkowej, działających firmach i przedsiębiorstwach oraz o trendach rozwojowych wśród odnawialnych źródeł energii.

Wyniki corocznych badań rynku sektora energetyki słonecznej termicznej publikowane są w postaci syntetycznego raportu „Rynek kolektorów słonecznych w Polsce” (zobacz streszczenie zeszłorocznego raportu). Zbiorcze wyniki badań udostępniane są także wszystkim zainteresowanym przez stronę internetową Instytutu oraz za pośrednictwem kilkudziesięciu mediów w Polsce oraz czasopism i portali zagranicznych. Ponadto przekazywane są również do: Głównego Urzędu Statystycznego, Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA, Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Regulacji Energetyki oraz innych centralnych organów administracji państwowej w Polsce celem wykorzystania ich w bieżących pracach.

 

Metody badania

 • Firmy które wyraziły zgodę na udział w badaniu poproszone zostaną o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej.
 • Czas nadsyłania wypełnionych ankiet upływa z dniem 15 marca 2015 roku.
 • Na podstawie zebranych danych, IEO opracuje raport dla sektora kolektorów słonecznych,
 • W raporcie umieszczone zostaną logotypy firm, które udostępniły dane dotyczące sprzedaży kolektorów słonecznych
 • W ubiegłym roku współpracowaliśmy z następującymi firmami: Bachus, Biawar, Caldoris, Ecojura, ENSOL, GALMET, Hewalex,  Skorut, Soleko, Solver, Stiebel Eltron, Sunex, Tisun, Watt, Vaillant, Viessmann.
 • Pełna wersja raportu zostanie udostępniona firmom, które wzięły udział w badaniu.
 • Wersja syntetyczna raportu będzie publikowana w magazynach, periodykach, czasopismach i portalach współpracujących z IEO.
 • Wyniki, analizy i wnioski płynące z tegorocznego badania rynku kolektorów słonecznych zostaną przedstawione podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2015r. w Warszawie.

 

Do udziału w badaniu rynku zapraszamy producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych. Badanie statystyczne rynku prowadzone jest w oparciu o umowy poufności przekazywanych informacji.

 

Jak wziąć udział w badaniu?

Aby przystąpić do badania, należy wysłać swoje zgłoszenie na adres:

Anna Santorska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

Aneta Więcka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 22 825 46 52

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo: list przewodni, umowę o zachowaniu poufności jak również link do wersji elektronicznej ankiety. Wypełnione ankiety należy przesłać na adres podany w piśmie przewodnim.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

 
Badanie i analiza rynku sektora fotowoltaicznego w Polsce PDF Drukuj

Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce dopiero się kształtuje i wciąż, mimo braku odpowiedniego mechanizmu wsparcia, ma duży potencjał rozwoju. Obecnie największym problemem jest brak pewności odnośnie ostatecznego kształtu, jaki przybiorą rozwiązania legislacyjne dot. OZE. Jednocześnie, dynamiczny spadek kosztów produkcji energii słonecznej w systemach fotowoltaicznych oraz planowany system finansowania może rozkręcić rynek instalacji PV. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, Instytut Energetyki Odnawialnej po raz kolejny przeprowadza badanie rynku sektora fotowoltaicznego w Polsce.

 

Cel badania

Instytut Energetyki Odnawialnej już od ponad 11 lat monitoruje rynek OZE w Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać zawsze aktualne dane o sytuacji rynkowej, działających firmach i przedsiębiorstwach oraz trendach rozwojowych wśród odnawialnych źródeł energii.

Wyniki corocznych badań rynku sektora fotowoltaicznego publikowane są w postaci syntetycznego raportu „Rynek fotowoltaiczny w Polsce” (zobacz streszczenie zeszłorocznego raportu). Zbiorcze wyniki badań udostępniane są także wszystkim zainteresowanym przez stronę internetową Instytutu oraz za pośrednictwem kilkudziesięciu mediów w Polsce, a także czasopism i portali zagranicznych. Ponadto, wykorzystywane są również przez instytucje rządowe w pracach nad programowaniem rozwoju i monitorowaniem sektora zielonej energii w Polsce, w szczególności energetyki prosumenckiej oraz promocją firm zielonej gospodarki.

Naszym głównym celem jest zebranie jak najbardziej wiarygodnych danych liczbowych, oddających sytuację rynkową, w szczególności: sprzedaż i liczbę nowych instalacji oddanych do użytku w danym roku, jak również podjęcie próby oszacowania trendu rozwojowego dla konkretnych technologii PV na najbliższe lata.

 

Metody badania

 • Firmy, które wyraziły zgodę na udział w badaniu poproszone zostaną o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej.
 • Czas nadsyłania wypełnionych ankiet upływa z dniem 15 marca 2015 roku.
 • Na podstawie zebranych danych, IEO opracuje raport dla sektora systemów fotowoltaicznych.
 • W raporcie umieszczone zostaną logotypy firm, które udostępniły dane dotyczące sprzedaży systemów fotowoltaicznych (firmy współpracujące z Instytutem podczas ubiegłorocznego badania rynku: Automaeko, Freevolt, Hymon Energy, Selfa GE, Opa-Labor, Soldar, PVTEC, MPL Energy, Gebruder Peters, SPR Polska, Ekopower21 i Rapid).
 • Pełna wersja raportu zostanie udostępniona firmom, które wzięły udział w badaniu.
 • Wersja syntetyczna raportu będzie publikowana w magazynach, periodykach, czasopismach i portalach współpracujących z IEO.
 • Wyniki, analizy i wnioski płynące z tegorocznego badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę zostaną przedstawione po raz pierwszy podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2015 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Do udziału w badaniu rynku zapraszamy producentów i dystrybutorów systemów fotowoltaicznych. Badanie statystyczne rynku prowadzone jest w oparciu o umowy poufności przekazywanych informacji. Zachęcamy producentów i dystrybutorów systemów fotowoltaicznych do rozpoczęcia współpracy z Instytutem.

 

Jak wziąć udział w badaniu?

Aby przystąpić do badania, należy wysłać swoje zgłoszenie na adres:

Joanna Bolesta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub telefonicznie pod numerem 22 825 46 52 wew. 117.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo list przewodni, umowę o zachowaniu poufności jak również link do wersji elektronicznej ankiety. Wypełnione ankiety należy przesłać na adres podany w piśmie przewodnim.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

 


Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm