VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, Warszawa, 12-13 maja 2015 r. Drukuj