Dofinansowano z Programu LIFE+ i NFOŚiGW
w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444 OZERISE

Organizator:

Zespół ds. energetyki słonecznej
forum@ieo.pl
tel. 48 22 825 46 52 wew. 107

Instytut Energetyki Odnawialnej
tel./fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Ozerise

OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

"Odnawialny" Blog

Start Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?
Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE? PDF Drukuj

Po przeprowadzonych dopiero dwóch aukcjach, branża PV powiększyła się o 298 firm. Firmy te albo same zrealizują inwestycję albo będą szukać partnerów biznesowych albo sprzedadzą swoje projekty inwestorom. W gronie zwycięzców systemu firmowanego przez państwo nie ma spółek będących w zarządzie Skarbu Państwa, jednak wśród kupujących wygrane projekty (właściciele wygranych w aukcjach projektów już zaczynają podpisywać umowy na finansowanie z bankami lub sprzedają wygrane projekty) znalazły się także państwowe PGE i TAURON Polska Energia.

Najwięcej zwycięskich firm prowadzi swoją działalność nie dłużej niż 5 lat. Można przypuszczać, że inwestorzy wykazując większe zainteresowanie aukcjami OZE założyli spółki celowe, utworzone pod konkretny projekt. Zdecydowaną większość firm, które wygrały obie aukcje stanowią te o kapitale równym 5 000 zł, czyli minimalnym kapitale zakładowym, jaki jest potrzebny do zawiązania spółki. Z uzyskanych informacji wynika, że wiele zwycięskich firm w poszczególnych aukcjach, należy do jednego właściciela lub posiada jego udziały. Duża część z nich jest zagranicznymi spółkami. Do największych zwycięzców aukcji należą firmy przedstawione na wykresie poniżej.

Instytut Energetyki Odnawialnej m.in. na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz informacji publicznie dostępnych przygotował:

Pobierz raport

 

Pobierz bazę danych

 

 

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm