Badanie i analiza rynku kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce Print
There are no translations available.

Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce dopiero się kształtuje i wciąż, mimo braku odpowiedniego mechanizmu wsparcia, ma duży potencjał rozwoju. Obecnie największym problemem jest brak pewności odnośnie ostatecznego kształtu, jaki przybiorą rozwiązania legislacyjne dot. OZE. Jednocześnie, dynamiczny spadek kosztów produkcji energii słonecznej w systemach fotowoltaicznych oraz planowany system finansowania może rozkręcić rynek instalacji PV. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, Instytut Energetyki Odnawialnej po raz kolejny przeprowadza badanie rynku sektora fotowoltaicznego w Polsce.

 

Cel badania

Instytut Energetyki Odnawialnej już od ponad 11 lat monitoruje rynek OZE w Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać zawsze aktualne dane o sytuacji rynkowej, działających firmach i przedsiębiorstwach oraz trendach rozwojowych wśród odnawialnych źródeł energii.

Wyniki corocznych badań rynku sektora fotowoltaicznego publikowane są w postaci syntetycznego raportu „Rynek fotowoltaiczny w Polsce” (zobacz streszczenie zeszłorocznego raportu). Zbiorcze wyniki badań udostępniane są także wszystkim zainteresowanym przez stronę internetową Instytutu oraz za pośrednictwem kilkudziesięciu mediów w Polsce, a także czasopism i portali zagranicznych. Ponadto, wykorzystywane są również przez instytucje rządowe w pracach nad programowaniem rozwoju i monitorowaniem sektora zielonej energii w Polsce, w szczególności energetyki prosumenckiej oraz promocją firm zielonej gospodarki.

Naszym głównym celem jest zebranie jak najbardziej wiarygodnych danych liczbowych, oddających sytuację rynkową, w szczególności: sprzedaż i liczbę nowych instalacji oddanych do użytku w danym roku, jak również podjęcie próby oszacowania trendu rozwojowego dla konkretnych technologii PV na najbliższe lata.

 

Metody badania

  • Firmy, które wyraziły zgodę na udział w badaniu poproszone zostaną o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej.
  • Czas nadsyłania wypełnionych ankiet upływa z dniem 15 marca 2015 roku.
  • Na podstawie zebranych danych, IEO opracuje raport dla sektora systemów fotowoltaicznych.
  • W raporcie umieszczone zostaną logotypy firm, które udostępniły dane dotyczące sprzedaży systemów fotowoltaicznych (firmy współpracujące z Instytutem podczas ubiegłorocznego badania rynku: Automaeko, Freevolt, Hymon Energy, Selfa GE, Opa-Labor, Soldar, PVTEC, MPL Energy, Gebruder Peters, SPR Polska, Ekopower21 i Rapid).
  • Pełna wersja raportu zostanie udostępniona firmom, które wzięły udział w badaniu.
  • Wersja syntetyczna raportu będzie publikowana w magazynach, periodykach, czasopismach i portalach współpracujących z IEO.
  • Wyniki, analizy i wnioski płynące z tegorocznego badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę zostaną przedstawione po raz pierwszy podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2015 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Do udziału w badaniu rynku zapraszamy producentów i dystrybutorów systemów fotowoltaicznych. Badanie statystyczne rynku prowadzone jest w oparciu o umowy poufności przekazywanych informacji. Zachęcamy producentów i dystrybutorów systemów fotowoltaicznych do rozpoczęcia współpracy z Instytutem.

 

Jak wziąć udział w badaniu?

Aby przystąpić do badania, należy wysłać swoje zgłoszenie na adres:

Joanna Bolesta This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

lub telefonicznie pod numerem 22 825 46 52 wew. 117.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo list przewodni, umowę o zachowaniu poufności jak również link do wersji elektronicznej ankiety. Wypełnione ankiety należy przesłać na adres podany w piśmie przewodnim.

Zapraszamy do udziału w badaniu!