Dofinansowano z Programu LIFE+ i NFOŚiGW
w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444 OZERISE

Organizer

Team for solar energy
solarforum@ieo.pl
phone 48 22 825 46 52 ext. 107

Institute for Renewable Energy
phone/fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Ozerise

OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

"Odnawialny" Blog

Start Rynek OZE
Badanie rynku
Badanie i analiza rynku kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce PDF Print
There are no translations available.

Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce dopiero się kształtuje i wciąż, mimo braku odpowiedniego mechanizmu wsparcia, ma duży potencjał rozwoju. Obecnie największym problemem jest brak pewności odnośnie ostatecznego kształtu, jaki przybiorą rozwiązania legislacyjne dot. OZE. Jednocześnie, dynamiczny spadek kosztów produkcji energii słonecznej w systemach fotowoltaicznych oraz planowany system finansowania może rozkręcić rynek instalacji PV. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, Instytut Energetyki Odnawialnej po raz kolejny przeprowadza badanie rynku sektora fotowoltaicznego w Polsce.

 

Cel badania

Instytut Energetyki Odnawialnej już od ponad 11 lat monitoruje rynek OZE w Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać zawsze aktualne dane o sytuacji rynkowej, działających firmach i przedsiębiorstwach oraz trendach rozwojowych wśród odnawialnych źródeł energii.

Wyniki corocznych badań rynku sektora fotowoltaicznego publikowane są w postaci syntetycznego raportu „Rynek fotowoltaiczny w Polsce” (zobacz streszczenie zeszłorocznego raportu). Zbiorcze wyniki badań udostępniane są także wszystkim zainteresowanym przez stronę internetową Instytutu oraz za pośrednictwem kilkudziesięciu mediów w Polsce, a także czasopism i portali zagranicznych. Ponadto, wykorzystywane są również przez instytucje rządowe w pracach nad programowaniem rozwoju i monitorowaniem sektora zielonej energii w Polsce, w szczególności energetyki prosumenckiej oraz promocją firm zielonej gospodarki.

Naszym głównym celem jest zebranie jak najbardziej wiarygodnych danych liczbowych, oddających sytuację rynkową, w szczególności: sprzedaż i liczbę nowych instalacji oddanych do użytku w danym roku, jak również podjęcie próby oszacowania trendu rozwojowego dla konkretnych technologii PV na najbliższe lata.

 

Metody badania

 • Firmy, które wyraziły zgodę na udział w badaniu poproszone zostaną o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej.
 • Czas nadsyłania wypełnionych ankiet upływa z dniem 15 marca 2015 roku.
 • Na podstawie zebranych danych, IEO opracuje raport dla sektora systemów fotowoltaicznych.
 • W raporcie umieszczone zostaną logotypy firm, które udostępniły dane dotyczące sprzedaży systemów fotowoltaicznych (firmy współpracujące z Instytutem podczas ubiegłorocznego badania rynku: Automaeko, Freevolt, Hymon Energy, Selfa GE, Opa-Labor, Soldar, PVTEC, MPL Energy, Gebruder Peters, SPR Polska, Ekopower21 i Rapid).
 • Pełna wersja raportu zostanie udostępniona firmom, które wzięły udział w badaniu.
 • Wersja syntetyczna raportu będzie publikowana w magazynach, periodykach, czasopismach i portalach współpracujących z IEO.
 • Wyniki, analizy i wnioski płynące z tegorocznego badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę zostaną przedstawione po raz pierwszy podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2015 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Do udziału w badaniu rynku zapraszamy producentów i dystrybutorów systemów fotowoltaicznych. Badanie statystyczne rynku prowadzone jest w oparciu o umowy poufności przekazywanych informacji. Zachęcamy producentów i dystrybutorów systemów fotowoltaicznych do rozpoczęcia współpracy z Instytutem.

 

Jak wziąć udział w badaniu?

Aby przystąpić do badania, należy wysłać swoje zgłoszenie na adres:

Joanna Bolesta This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

lub telefonicznie pod numerem 22 825 46 52 wew. 117.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo list przewodni, umowę o zachowaniu poufności jak również link do wersji elektronicznej ankiety. Wypełnione ankiety należy przesłać na adres podany w piśmie przewodnim.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

 
Solar market research in Poland PDF Print

Institute for Renewable Energy runs leads 11 years continuously, the solar market research in Poland. The aggregate for the Polish data are published in a synthesis report "Solar Energy Market in Poland", among others transferred to:

 

 • Central Statistical Office (published annually in autumn in the publication "Renewable energy sources")
 • European Commission (published on the website of the Directorate for Energy in the continuous market monitoring project on renewable energy in the EU by the acronym EurObserv'ER)
 • International Energy Agency (IEA published in the publication "Solar Energy in the world"),
 • European Solar Energy Industry Association ESTIF (published in the "solar energy market in Europe")
 • Ministry of Economy, Ministry of Environment, Ministry of Infrastructure and Energy Regulatory Office and other central state administration authorities in Poland to use in the current work.

 

Summary results are also made available to all interested parties via the website of the Institute and through dozens of media in Poland, and such foreign magazines and portals.

In addition, as in the previous year will be prepared report: Solar Energy Market in Poland - summary 2012. Report will be published in magazines, periodicals, cooperating with the Institute for Renewable Energy websites, will also be available for all participants Solar Energy Industry Forum. The report will be posted logos of companies that provided us with sales (signed contracts for maintaining the confidentiality of the information). Until now, we cooperate with the following companies: ACV, Ariston, Bachus, Biawar, Caldoris, Domapol, Ecojura, EcoSchubert, ENSOL, Immergas, Hewalex, Junkers, Meibes, Skorut, Poland Solar, Solar-Tech, Solver, SONNENKRAFT, Stiebel Eltron, Sun-eco, Tehaco, Tisun, Sunex, Ulrich, Vaillant, Viessmann, Watts.

The results of the report - solar market in Poland will be extremely helpful when driving by the Institute for Renewable Energy in conjunction with the Association of Employers Forum for Renewable Energy program calls for the continuation of subsidies for the purchase and installation of solar panels offered by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

In addition, the Ministry of Economy supports the activities of the Institute for Renewable Energy to conduct an annual register of small-scale market for renewable energy installations, including solar thermal, solar photovoltaic, small biomass boilers, small wind turbines, small biogas plants in Poland and on the basis of analysis assesses the share of energy distributed renewable energy sources in the national energy balance. These studies are extremely valuable replenishing and strengthening statistical surveys conducted by the Central Statistical Office and the data presented in the reports of the President of the Energy Regulatory Office. Results of the market research  are used by the Ministry of Economy in the development of programming and monitoring of the development of green energy sector in Poland.

Our surveys are conducted under confidentiality agreements data. We invite you to cooperate with new producers and exclusive importers of solar installations available on the Polish market. Contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Photovoltaic market research in Poland PDF Print

Photovoltaic market in Poland has great potential for development. Formed a new company with the best offer photovoltaic power distribution components and offering complete solutions assembly. In order to meet the expectations of the market, the Institute for Renewable Energy (IEO) for the first time conduct market research photovoltaic sector in Poland.

 

Aim of the study

Institute for Renewable Energy for over 10 years continuously monitors the renewable energy sources (RES) market in Poland. In this way we are able to provide up to date information on the market situation, operating companies and enterprises, and on developments of renewable energy sources. Thanks to the audience creates a market reports for the respective technologies (RES). Until now regularly appear in market reports for the solar collectors and for small wind energy.. This year will also be prepared for the first time report for the photovoltaics sector. Our main goal is to collect the most reliable figures, reflecting the market situation, in particular the sale and the amount of new installations completed in a given year, as well as to attempt to estimate the trend of development for specific PV technologies in the coming years.

Methods of research

 • Companies that have agreed to participate in the study will be asked to complete the questionnaire electronically.
 • Time for submission of completed questionnaires expires on 28 February 2013.
 • Based on the data collected, Institute for Renewable Energy will prepare a report for the photovoltaic sector.
 • The report will be placed logos of companies that have provided data on the sales of photovoltaic systems.
 • Full version of the report will be made available to companies that participated in the study.
 • Synthetic version of the report will be published in magazines, journals, magazines and portals cooperating with Institute for Renewable Energy.

 

How to participate in the study?

To join the study, please send your application to the following address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

In response to the return you will receive: a cover letter, confidentiality agreement as well as a link to the electronic version of the questionnaire. Completed questionnaires should be sent to the address specified in the cover letter.

 


Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm