Dofinansowano z Programu LIFE+ i NFOŚiGW
w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444 OZERISE

Organizer

Team for solar energy
solarforum@ieo.pl
phone 48 22 825 46 52 ext. 107

Institute for Renewable Energy
phone/fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Ozerise

OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

"Odnawialny" Blog

Start Program
PDF Print
There are no translations available.

VIII FORUM ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ

Obywatel z Energią

 

Organizator: Instytut Energetyki Odnawialnej

Miejsce: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa,

Data: 12-13 maja 2015 r.


Ciepło i energia elektryczna z mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

12 maja 2015 – Pierwszy dzień konferencji

9:30 – 10.00 Rejestracja uczestników

Sesja wprowadzająca

Moderator sesji: Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

10:00 – 10:40

Wprowadzenie i przywitanie uczestników

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec

Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO

10:40 - 11:10

Wręczenie tytułu 
„Laur prosumenta”
w trzech  kategoriach: polityka,  media, całokształt dokonań – autorytet.

Grzegorz Wiśniewski,

prezes Zarządu

Instytut Energetyki Odnawialnej

11:10 – 11:40

Aktualna sytuacja prawna na rynku energetyki obywatelskiej

 • taryfy gwarantowane FiT i net-metering
 • podatek dochodowy i podatek Vat za sprzedaż energii wyprodukowanej w mikroinstalacji
 • dotacja inwestycyjna, a taryfy FiT?

mec. Robert Rybski,

Uniwersytet Warszawski

11:40 - 12:00 Przerwa kawowa

Rynek energetyki prosumenckiej

Moderator sesji: Aneta Więcka, Instytut Energetyki Odnawialnej

12:00 – 12:15

Rynek instalacji kolektorów słonecznych

Aneta Więcka, Anna Santorska,

Instytut Energetyki Odnawialnej

12:15 – 12:30

Rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę w Polsce

Grzegorz Kunikowski,

Instytut Energetyki Odnawialnej

12:30 – 12:45

Rynek pomp ciepła

Sebastian Kaletka,

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

12:45 – 13:00

Rynek małych elektrowni wiatrowych

Piotr Dziamski,

Instytut Energetyki Odnawialnej

13:00 – 13:15 Rynek systemów fotowoltaicznych

Joanna Bolesta,

Instytut Energetyki Odnawialnej

13:15 - 13:30 Rynek mikro- i małych biogazowni

Andrzej Curkowski,

Instytut Energetyki Odnawialnej

13:30 – 14:00 Przerwa kawowa

Urządzenia na rynku energetyki prosumenckiej

Moderator sesji: Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

14:00 – 14:20

Nowe normy dla instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym etykietowanie energetyczne

Paweł Lachman,

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

14:20 – 14:40

Optymalizacja produkcji i zużycia energii elektrycznej dla prosumentów

Marek Maniecki,

Wiceprezes Zarządu Globema

14:40 – 15:00 Monitoring pracy instalacji kolektorów słonecznych – przykład realizacji inwestycji w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
Sylwia Słomiak

Koordynator Obszaru Infrastruktura i Środowisko, Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
15:00 – 16:00

Lunch

 

13 maja 2015 – Drugi dzień konferencji

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie – na podstawie doświadczeń zebranych podczas realizacji projektu OZERISE współfinansowanego z LIFE+ i NFOŚiGW

Moderator sesji: Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej

9:30 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:30 – 9:40

Otwarcie drugiego dnia konferencji, przywitanie uczestników.

Grzegorz Wiśniewski,

prezes IEO

9:40 - 10:00 Prezentacja analiz zużycia energii i ciepła na podstawie wyników pomiarów w ramach projektu OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

Katarzyna Michałowska-Knap,

Instytut Energetyki Odnawialnej

10:00 - 10:40 Społeczeństwo obywatelskie jako główny podmiot produkcji energii ze źródeł odnawialnych - opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczny (EKES) nt. wdrożenia pakietu klimatycznego

Lutz Ribbe,

Prezydent SDO, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Dyrektor Euronatur

10:40 - 11:00 Przesłanki, źródła i efekty prosumenckiego oraz spółdzielczego modelu rozwoju energetyki odnawialnej w Niemczech

Matthias Rehm,

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

11:00 - 11:20 Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument – pierwsze doświadczenia z realizacji programu

Maria Milewska,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:20 - 11:40 Nowy Program Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014 – 2020 jako źródło prosumenckich inwestycji OZE

Krzysztof Kołodziejak,

Zastępca Dyrektora Działań Delegowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

11:40 - 12:10 Przerwa kawowa
12:10 - 13:20

Panel dyskusyjny:

Inwestycje prosumenckie, czy to się opłaca?
 • Moderator dyskusji: Ewa Podolska, dziennikarz TOK FM
 • Jacek Chrzanowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie
 • Edward Gondecki, Wiceprezes WFOŚiGW w Opolu
 • Roland Python, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska
13:20 - 14:50

Panel dyskusyjny: Mamy ustawę o OZE, ale co dalej z energetyką prosumencką?

 • Co w praktyce może oznaczać  termin „energetyka obywatelska”:  konieczność rozwojowa, czy kolejna utopia?
 • Kto  to jest „Prosument” w świetle teorii, prawa i praktyki ?
 • Jakie są niezbędne działania administracyjne,  edukacyjne , jakie muszą zajść zmiany postaw społecznych, aby  skutecznie wdrożyć poprawkę  prosumencką do ustawy o OZE  (system taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji)
 • Jak będzie wyglądał rynek energetyki prosumenckiej w 2020/2030 roku ?
 • Moderator dyskusji: Paweł Sulik, dziennikarz TOK FM
 • Prof. Maciej Nowicki, b. Minister Środowisk
 • Waldemar Pawlak, poseł PSL
 • Artur Bramora, poseł PSL
 • Cezary Olejniczak, poseł SLD
 • Jacek Najder, poseł niezrzeszony
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes IEO
 • Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
14:50 - 14:55 Podsumowanie i zakończenie VIII Forum Energetyki Prosumenckiej
14:55 - 16:00 Lunch

 

Uwaga: organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Podczas drugiego dnia konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne.

 

Patronat Medialny nad Forum obejmują następujące media:

 

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/tchik.PNG

 

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/portalfowoltaika.PNG

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/ecea.png

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/Ioze.png

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/pasywny-budynek.png

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/Ogrzewnicstwo.png

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/czystaenergia.png

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/biznes_alert.png

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/LOGO_gramwzielone_420x83.png http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/logo_euractivpl.png

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/pi_logo.jpg

 

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm