Dofinansowano z Programu LIFE+ i NFOŚiGW
w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444 OZERISE

Organizer

Team for solar energy
solarforum@ieo.pl
phone 48 22 825 46 52 ext. 107

Institute for Renewable Energy
phone/fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Ozerise

OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

"Odnawialny" Blog

13 maja

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

"Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski"

"Rozwój rynku kolektorów słonecznych w Polsce – nowe statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w 2012r."

"Praktyczne doświadczenia w  realizacji dużych, „grupowych” projektów inwestycji systemów kolektorów słonecznych"

"Systemy solarne współfinansowane przez Szwajcarię"

"Europejski rynek instalacji słonecznych"

"Rozwój rynku systemów fotowoltaicznych w Polsce – nowe statystyki sprzedaży systemów PV w 2012r."

"Opłacalność inwestycji PV w warunkach funkcjonowania systemu stałych taryf FiT i ŚP"

"Możliwości finansowania instalacji systemów PV"

"Unijne postępowania ochronne przed importem: przykłady spraw dot. paneli fotowoltaicznych i szkła solarnego z Chin"

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm