Dofinansowano z Programu LIFE+ i NFOŚiGW
w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444 OZERISE

Organizator:

Zespół ds. energetyki słonecznej
forum@ieo.pl
tel. 48 22 825 46 52 wew. 107

Instytut Energetyki Odnawialnej
tel./fax 48 22 825 46 52
48 22 875 86 78

Ozerise

OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

"Odnawialny" Blog

Start Czarna lista barier energetyki prosumenckiej
Czarna lista barier energetyki prosumenckiej PDF Drukuj

Forum to okazja wskazania kluczowych mankamentów regulacyjnych. Istnieje wiele przesłanek do tezy, że prawo nie działa dobrze. Badania Urzędu Regulacji Energetyki pokazują, że nowelizacja Prawa energetycznego z lipca ub.r. nie doprowadziła do rozwoju rynku. W II półroczu ub. roku przyłączono do sieci elektroenergetycznej tylko 41 szt. mikroinstalacji prosumenckich o mocy 1350 kW, przy ich łącznej liczbie wynoszącej zaledwie 130 szt. Ponadto, wyniki badań rynku mikroinstalacji OZE za ub. rok wskazują na w dalszym ciągu rosnącą liczbę mikroinstalacji „off grid” (nie przyłączonych do sieci). Dane te potwierdzają tylko, że system wsparcia i regulacje nie działają prawidłowo i nie prowadzą do realizacji ścieżki rozwoju mikroinstalacji wg KPD.

Forum to też okazja do wskazania konkretnych przykładów niewłaściwego stosowania prawa, a nawet przejawów dyskryminacji prosumentów inwestujących w mikroinstalacje OZE. Organizatorzy Forum zbierając informacje o takich przypadkach przygotowują „czarną listę barier”.

Nie chodzi jednak o „ścianę płaczu”. Instytut Energetyki Odnawialnej, w oparciu o analizę ww. przypadków i ograniczeń systemowych przygotowuje na Forum analizy ekonomiczne, analizy prawne i projekty poprawek do Prawa energetycznego oraz wnioski o pro-konsumenckie korekty w programach „Prosument” i „Bocian” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zalecenia do programów operacyjnych funduszy UE 2014-2020,które właśnie teraz, po zatwierdzeniu ramowej umowy Partnerstwa z UE, zaczynają być przygotowywane.

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie  Gospodarki- p. Janusz Pilitowski zapowiedział, że odniesie się bezpośrednio do propozycji i uwzględni w dalszych pracach.  Wnioski z Forum zostaną przekazane  nie tylko do Ministerstwa Gospodarki, ale także do innych instytucji które objęły Forum patronatem i które będą na nim reprezentowane, w tym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (odpowiedzialnego za koordynacje programowania programów operacyjnych), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (odpowiedzialnego za PROW), NFOŚiGW.

Zainteresowanych podjęciem w dyskusji na Forum i w końcowej deklaracji innych ważnych dla branży problemów oraz przedstawieniem „głosów w dyskusji” prosimy o zamieszczanie poniżej informacji o przykładach niewłaściwego  stosowania prawa, a nawet przejawów dyskryminacji prosumentów inwestujących w mikroinstalacje OZE

 

Przejdź do Formularza!

 

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm